top of page
  • Kirsi Larkiala

#Fintech- havaintoja OP:n suuryritystutkimuksesta 2019


Taas on julkistettu odotettu OP Financial Group #suurasiakastutkimus.

Joka vuosi katson malttamattomana erityisesti teemat #digitalisaatio & #rahoitus -vaihtoehtojen monimuotoisuus ja niiden kehittymisen.


Kuten Pekka Mattila esipuheessa toteaa, tärkeää on vuosien saatossa pikkuhiljaa tapahtuva muutos ja useiden vuosien ajan tapahtuvan ison kuvan murros. Siksi nostankin tutkimuksesta erityisesti ylös tänä vuonna teemat:


1) TEEMA: Suuryritykset tarkastelevat rahoitusta avoimin mielin.


Kyse ei ole enää todellakaan startuppien ”kokeilusta”, vaan suurasiakkaat ovat valppaana ja avoimin mielin, mitä erilaiset #Fintech platformit ovat jo tuoneet ja tuovat tullessaan. Itselläni on tähän konkreettista business case perspektiiviä v 2014 alkaen. Palvelutarjonta kasvaa niin suomalaisin kuin ulkomaisin Fintech- voimin ja asiakkaan palvelut tätä kautta monimuotoistuvat, parantuvat ja lisää hintakilpailuakin on nähtävissä. Uusien toimijoiden myötä luodaan myös toivottavasti uutta työtä Suomeen ja finanssialan työ monipuolistuu, kun uusia työpaikkoja avautuu Fintech- rintamalla.Tämän teeman tärkein onnistumisen tae tulee olemaan yhteistyö perinteisten toimijoiden kuten pankit, työeläkeyhtiöt, varainhoitotalot ja Fintechien välillä. Vain näin luodaan aidosti toimiva Fintech ekosysteemi Suomeenkin. Pankit perinteisen rahoittajan roolissa ovat avainasemassa: millaiset partnerit he osaavat poimia Fintechien joukosta, miten tasapainottavat ja kohdistavat omat resurssina ja kompetenssinsa tällaiseen uudenlaiseen tekemiseen ja miten optimoivat kannattavasti oman taseensa käytön. Fintechien puolella taas vaaditaan mm. perinteisten toimijoiden business mallien ymmärrystä ja toimijoiden organisoitumista ja prosessien ymmärrystä.Tämän uudenlaisen ekosysteemin pitää yhdessä pystyä tuottamaan asiakkaalle aidosti lisäarvoa tuottavia palveluja, jotta yhteinen tekeminen ei jää vain väliaikaiseksi kannattamattomaksi puuhasteluksi.

Hyvällä alulla yhteisessä tekemisessä olemme Suomessa joukkorahoituksen kanssa, mutta huomattavasti enemmän odotan kaupan rahoituksen myötä tulevia merkittäviä säästöjä niin pankeille kuin suurasiakkaille kuin myös esim. suurasiakkaiden toimittajaketjuille ja asiakkaan asiakkaille. Eli myös pk-sektori hyötyy merkittävästi näistä uusista tuulista jatkossa.2) TEEMA: Suuryritykset harppaavat digimurrokseen ja erityisesti tekoälyyn liittyvät investoinnit lisääntyvät.

On mielenkiintoista nähdä, että edellisvuoden tutkimuksessa suuryritykset arvioivat digitalisoinnin investointien lisääntyvän peräti 15,0 % vuonna 2018, kun taas vuodelle 2019 lisäystä odotetaan 12,6%. Kasvu kasvulle on vakuuttavaa. Tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin, kyberuhkiin on herätty ja investoinnit tulevat jatkossakin olemaan merkittäviä.


Myös tässä teemassa on syytä nojautua #Tech ja #Fintech talojen tuomiin mahdollisuuksiin. Esim. PK-yritysten puolella on monesti tällä hetkellä puuttuva CFO-roolin mahdollisimman laaja digitalisointi jatkossa keskeisessä osassa #suominousuun ja yritysten skaalautuessa ja tavoitellessa kasvua. Myös suurasiakkailla riittää tekemistä esim. kaupan rahoituksen standardoinnissa. Tällaisessa standardointityössä onnistuminen vaatii mm. pankkien, asiakkaiden, Fintechien, luottovakuuttajien, konsulttien, erilaisten kaupan järjestöjen ja tech-talojen saumatonta yhteistyötä ja avointa mieltä sekä uudenlaista otetta ratkaista asioita.


3) TEEMA: Kasvu etsitään maailmalta.

Kun kasvu etsitään maailmalta, vaaditaan mm. pankeilta ja muilta rahoittajilta aivan uudenlaista näkemystä, kompetenssia ja riskinottokykyä alati nopeammin muuttuvassa maailmassa. Kuten aiemmissa teemoissa jo totean, kaupan rahoituksen digitalisointi yhdessä Fintechien kanssa, ymmärrys prosessien kannattavasta yksinkertaistamisesta ja likviditeetin hallinnan sekä Cash managementin kokonaisprosessien hallitseminen yhdessä Fintechien kanssa on avainasemassa.


Itse olen työskennellyt näiden teemojen kanssa vuosikaudet ja mielelläni jatkan tekemistä finanssialan uudistumisen saralla. Tämä tutkimus valaa myös uskoa siihen, että olemme menossa oikeaan suuntaan kohti parempaa digitalisaatiota, kannattavuutta ja kasvua.6 views0 comments

Comments


bottom of page