top of page

Compliance vie fintechit voittoon

thumbnail_Hanna-Mari Manninen_L3A1906_cl

Sanotaan, että finanssialan sääntely aiheuttaa uusille fintecheille haasteita. Kun mielenkiinto suuntautuu liiketoiminnan kehittämiseen, compliance-vaatimukset tuntuvat kuin kiviltä repussa, raskailta ja vierailta. Niiden takia ollaan valmiita myös vaihtamaan kotivaltiota.

Tämä mielikuva compliancen vierastajista vastaa yhä vähemmän todellisuutta. Ensinnäkin tiedetään, että uusia fintechejä perustetaan toimialoille, jotka ovat tiukasti säänneltyjä ja valvottuja. Siksi fintecheissä, toisin kuin ehkä joissakin muissa startup-yrityksissä, sääntelyyn perehtyminen – ja sen noudattaminen – on osa toimintaa alusta alkaen.

Toiseksi pankit osoittavat muille fintecheille, että complianceen investoiminen kannattaa. Jos asiakkaiden luottamus ansaitaan toimimalla oikein ja noudattamalla sääntelyä, vahvaa compliancea ei ole syytä jättää vain pankkien kilpailuvaltiksi. Pienilläkin fintecheillä on mahdollisuus paitsi profiloitua lainkuuliaisina myös loistaa uudenlaisten compliance-palveluiden luojina.

Toimivasta compliancesta on tullut yhä enenevässä määrin myös vaatimus, jota fintechit edellyttävät toisiltaan. Ei ole tavatonta, että esimerkiksi maksupalveluntarjoaja vaatii kumppaniltaan toimilupaa, vaikka paikallisen lainsäädännön näkökulmasta rekisteröintikin voisi alkuvaiheessa riittää. Fintech-toimijoiden on myös nähty asettuvan kannattamaan ICOjen (Initial Coin Offerings) esitevaatimuksia, vaikka se tarkoittaakin sukellusta säädösviidakkoon.

Vahva sitoutuminen sääntelyyn kertoo, että fintechit ovat luomassa uudenlaista compliance-kulttuuria. Kyse ei ole vain compliancen merkityksen kasvamisesta fintech-kentässä, vaan vastuullisuuden vahvistumisesta laajemmin. Vastuullisesta toiminnasta on tullut välttämättömyys kaikkialla yhteiskunnassa – myös rahoitusmarkkinoilla, jotta ne toimisivat kestävästi. Kulttuuria ja toimintamalleja on haastavaa korjata jälkikäteen, joten kokonaisuus halutaan kuntoon kerralla.

Compliancen ja vastuullisen toiminnan tärkeyden naulaavat kiinni monet viimeaikaiset esimerkit. Sääntelyn rikkominen – tai epäeettisenä pidetty menettely – voi aiheuttaa mainehaittaa ja heikentää taloudellisia toimintaedellytyksiä kaikenlaisissa yrityksissä. Viimeistään tämä selittää, miksi kivet repussa ovat ainakin Suomessa monin osin kadonneet, ja compliancesta on tullut kestävän liiketoiminnan kivijalka myös uusille fintecheille.

 

Hanna-Mari Manninen

 

Kirjoittajan esittely:

Hanna-Mari Manninen työskentelee asianajajana ja osakkaana Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy:ssa. Hän johtaa toimiston Corporate Advisory, Compliance & CSR -praktiikkaa ja on erikoistunut myös rahoitusjuridiikkaan. Työnsä ohella Hanna-Mari edistää hyvää hallintoa useissa eri hallituksissa.

bottom of page